CUT COST,
GET CONTROL!

TCM CONTROL fokuserar på hållbarhet och är marknadens bästa telekom management lösning som säkerställer företags kostnadsbesparingar och total kontroll över företagets mobil- och PC-tillgångar.


FAKTURA KONTROLL

Totalautomatiserad kontroll
av faktura detaljer för Mobil-,
fastnät- och innehållstjänster.
Verifikation mot operatörers
prisplaner och mot kontrakt.
Sparar in manuell hantering.
Full integrering av E2B och ERP


ÖVERSIKT

Fullständig översikt över företagets totala telekomkostnader. Faktura arkiv. «Drill Down» av cost drivers. Referensdata för optimering av telekomavtal.
CONTROL ger total överblick!


PRIVATANVÄNDNING

Automatisk bakgrundsuppföljning och kontroll gentemot er TelePolicy. Använder E-post eller App för snabb fakturauppföljning av expenser och
accept för kostnadsföring alternativt förmånsavdrag


MEDVETENHET

Tillförsäkrar kostnadsmedvetande hos personalen. Visualisering av individuellt användande av telefon- och Internet- samt innehållstjänster.
Använder E-post eller App för snabb fakturauppföljning av expenser.

VISSTE DU ATT:

"80 percent of telecom invoices are never checked"

— Aberdeen and Gartner Group —

Norsk
English
Russian
German
Dansk
Svenska
Spanish
Filipino